DE NIEUWE TRADITIE –  raadgever voor bedrijfsfamilies

Over generatiemanagement in uw familiebedrijf

DE NIEUWE TRADITIE gelooft in bedrijfsfamilies die de ambitie hebben om generaties lang te ondernemen. Wij ondersteunen hen op een pragmatische wijze met generatiemanagement. Met generatiemanagement bedoelen wij de wijze waarop de transitie van leiderschap en eigendom binnen de familie wordt voorbereid en gefaciliteerd naar de volgende generatie(s).

U kunt dus bij ons terecht met vragen als:

FAMILIE OPVOLGING

Om generaties lang te kunnen ondernemen voeren succesvolle bedrijfsfamilies zelf de regie over de opvolging.
De Nieuwe Traditie begeleidt daarbij.

FAMILIE COACHING

Om de relatie tussen familie en bedrijf generaties lang gezond te houden, voert de familie moedige gesprekken en ontwikkelt ze ondernemerschap.
De Nieuwe Traditie coacht daarbij.

FAMILIE MANAGEMENT

Om tempoverschil tussen de ontwikkeling van het bedrijf en die van de familie op elkaar af te stemmen, neemt de familie concrete maatregelen.

De Nieuwe Traditie adviseert daarbij.

EIGENDOMSSTRATEGIE

Om effectief sturing te kunnen geven, maken de eigenaren van het familiebedrijf strategische keuzes over wat zij nastreven met het eigenaarschap en hoe ze dat organiseren.

De Nieuwe Traditie begeleidt daarbij

Onze experts

Gérard Lentz

Gérard Lentz

Kees Burghgraef

Kees Burghgraef

Ellen Luten

Ellen Luten

Erik van Riet

Erik van Riet

Judith Peeters

Judith Peeters

Let op waarschuwingssignalen bij generatiewisseling

Wanneer in een bedrijfsfamilie geen aandacht wordt besteed aan de belevingswereld van alle betrokkenen en de kwaliteit van hun onderlinge verhoudingen dan lopen familie en bedrijf onbeheersbare risico’s. Lees verder

DE NIEUWE TRADITIE –  raadgever voor bedrijfsfamilies

Over generatiemanagement in uw familiebedrijf

DE NIEUWE TRADITIE gelooft in bedrijfsfamilies die de ambitie hebben om generaties lang te ondernemen. Met generatiemanagement bedoelen wij de wijze waarop de transitie van leiderschap en eigendom binnen de familie wordt voorbereid en gefaciliteerd naar de volgende generatie(s) toe.

U kunt dus bij ons terecht met vragen als:

FAMILIE OPVOLGING

Om generaties lang te kunnen ondernemen voeren succesvolle bedrijfsfamilies zelf de regie over de opvolging.
De Nieuwe Traditie begeleidt daarbij.

FAMILIE COACHING

Om de relatie tussen familie en bedrijf generaties lang gezond te houden, voert de familie moedige gesprekken en ontwikkelt ze ondernemerschap.
De Nieuwe Traditie coacht daarbij.

FAMILIE MANAGEMENT

Om tempoverschil tussen de ontwikkeling van het bedrijf en die van de familie op elkaar af te stemmen, neemt de familie concrete maatregelen.

De Nieuwe Traditie adviseert daarbij.

Bedrijfsopvolging MKB Utrecht

In opdracht van de Provincie Utrecht helpen wij MKB ondernemers in die provincie met bedrijfopvolging.

Lees verder hoe u een voucher kunt ontvangen

Onze experts

Gérard Lentz

Gérard Lentz

Kees Burghgraef

Kees Burghgraef

Ellen Luten

Ellen Luten

Erik van Riet

Erik van Riet

Judith Peeters

Judith Peeters

Let op waarschuwingssignalen bij generatiewisseling

Wanneer in een bedrijfsfamilie geen aandacht wordt besteed aan de belevingswereld van alle betrokkenen en de kwaliteit van hun onderlinge verhoudingen dan lopen familie en bedrijf onbeheersbare risico’s. Lees verder

We zijn weer met elkaar in gesprek en zitten als familie nu veel beter op één lijn.
We hebben met hen een eerlijk en gestructureerd opvolgingsproces doorlopen.
Achteraf heel verstandig dat mijn opvolger en ik ieder onze eigen coach hebben.
Onze kinderen pakken nu pas echt hun verantwoordelijkheden op in het bedrijf.
We hebben weer vertrouwen in de raad van commissarissen.
Ze spelen snel een vertrouwensrol in de familie.

De gesprekken over familiewaarden en spelregels hebben ons dieper inzicht en begrip voor elkaar gegeven.

Het familieberaad maakt nu onderdeel van hoe wij met elkaar omgaan.

Jullie hebben een mooi en betekenisvol beroep, dank je wel!

Boek Generaties lang ondernemen