De Nieuwe Traditie payoff
De Nieuwe Traditie-management-bij-familiebedrijven

Bedrijfsopvolging MKB

De MKB- en familiebedrijven spelen een grote rol voor de werkgelegenheid. Uit onderzoek blijkt dat circa 70 % van opvolging, verkoop of overname mislukt. Verder is de verwachting dat de komende 10 jaar 1/3 van deze bedrijven voor de uitdaging staat van opvolging, verkoop of overname (of bedrijfsbeëindiging). Daarom is de Provincie Utrecht in samenwerking met ondernemers organisaties, diverse branche organisaties en externe experts een project gestart om MKB- en familiebedrijven te ondersteunen en zo een succesvolle overname/opvolging van hun bedrijf te vergroten.

De Provincie Utrecht stelt per ondernemer een vast geldbedrag beschikbaar.

Hoe ziet de hulp eruit?

Wat vragen we van u?

Mee te werken aan een onderzoek uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht.

Meld u aan

Criteria voor deelname

Kleine ondernemingen met een balanstotaal van minder dan € 2,5 miljoen, een netto omzet van minder dan € 5 miljoen en maximaal 25 Fte in dienst waarvan de eigenaar ouder is dan 50 jaar.

Verder richt onze hulp zich op opvolging, verkoop of overname, dus in beginsel geen bedrijfsbeëindiging.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie uit de bovenstaande activiteiten blijft strikt vertrouwelijk.

Belangstellingsregistratie

Als u mee wilt doen aan dit project, meld u dan aan door een mail te sturen naar één van de onderstaande personen van De Nieuwe Traditie die in opdracht van de Provincie Utrecht dit project organiseren:

Generatie management

Familie opvolging

Familie management

Familie coaching

Bedrijfsopvolging MKB