De Nieuwe Traditie payoff
De Nieuwe Traditie-management-bij-familiebedrijven

FAMILIE MANAGEMENT bij bedrijfsfamilies

Om tempoverschillen tussen de ontwikkeling van het bedrijf in de markt, de ondernemer als persoon en de familie als eigenaar op elkaar af te stemmen, nemen succesvolle families concrete maatregelen.

Familie management voor tijdelijke of langdurende oplossingen

De Nieuwe Traditie biedt met Familie management de volgende diensten aan:

Om de relatie tussen familie en onderneming over generaties heen gezond te houden is het belangrijk dat de familie kennis heeft van hoe ondernemingen zich ontwikkelen. Op deze wijze kan de familie herkennen in welke fase haar onderneming zich bevindt of mogelijkerwijs in de nabije toekomst gaat bevinden. Dit is nodig om de volgende generatie op een juiste wijze en het juiste moment voor te bereiden èn een keuze te kunnen maken voor bijvoorbeeld een geschikte opvolger.

Uit onderzoeken blijkt dat familiebedrijven zich minder snel ontwikkelen dan niet-familiebedrijven, maar tijdens recessies juist weer stabieler zijn. De reden dat familiebedrijven zich zo ontwikkelen heeft te maken met zowel een aantal interne als externe factoren.

Externe factoren

Interne factoren

Wil de onderneming zich ook tijdens de transitie naar de volgende generatie(s) blijven ontwikkelen, zullen er soms maatregelen getroffen moeten die ingrijpend kunnen zijn en waar tijdelijk hulp van buitenaf de continuïteit van de onderneming kan waarborgen. En zo de balans tussen familie – en bedrijfsbelangen kan herstellen.

Generatie management

Familie opvolging

Familie management

Familie coaching

Eigendoms
Strategie