De Nieuwe Traditie payoff
De Nieuwe Traditie-management-bij-familiebedrijven

Generatiemanagement bij bedrijfsfamilies

Wij stimuleren de persoonlijke groei, de leiderschapsontwikkeling en de onderlinge samenwerking bij:

Ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar maken

Onze gespreksbijeenkomsten maken het mogelijk onderwerpen die niet zo makkelijk bespreekbaar zijn bespreekbaar te maken. Families en de bestuurders van hun onderneming worden zo gestimuleerd zich bewust te zijn van de familiedynamiek en hoe deze hanteerbaar te maken voor familie en bedrijf
Zodra er sprake is van opvolging van eigendom, zeggenschap en leiderschap, kan er een onbalans ontstaan in de belangen en behoeften van alle betrokkenen.

Interdisciplinaire aanpak met ieder een eigen coach

Onze aanpak voor familieopvolging is interdisciplinair, biedt zowel de opvolgers als de overdragers een eigen coach, zorgt voor inhoud en structuur in het proces, houdt rekening met de belangen en behoefte van alle betrokkenen en leert hen op tijd dilemma’s te herkennen en daarmee om te gaan.

Plaats vrij maken zonder contact te verliezen

De nieuwe generatie is dan instaat om dat ene vast te pakken wat nog niet van hen is en de huidige generatie heeft het vertrouwen om hun plaats vrij te geven zonder het contact te verliezen.

Ondersteuning bij benodigde extra competenties

Wanneer tijdens de transitie van het leiderschap blijkt dat er tijdelijk extra competenties nodig zijn op bestuursniveau dan beschikken wij over een netwerk van uiterst competente professionals die als toezichthouder of als medebestuurder versterking kunnen bieden zodat de nieuwe generatie haar plek kan innemen.