De Nieuwe Traditie payoff
De Nieuwe Traditie-generatie-management-familie-opvolging

De Nieuwe Traditie – de inspirerende raadgever voor familiebedrijven

De Nieuwe Traditie is een inspirerende raadgever, speciaal voor bedrijfsfamilies die de ambitie hebben om generaties lang te ondernemen.

Raadgever voor bedrijfsfamilies

De Nieuwe Traditie is in 2014 opgericht door Jeannette van den Ingh, Gérard Lentz en Kees Burghgraef . Later zijn Ellen Luten, Erik van Riet en Judith Peeters daar bij gekomen. In onze naam zit een paradox besloten: die van vernieuwing en traditie. Deze paradox komt steeds weer terug zodra de familie de volgende generatie voorbereidt om de rol van eigenaar en mogelijk leider in het bedrijf over te nemen.

Generaties lang ondernemen

Wij geloven in bedrijfsfamilies die de ambitie hebben om generaties lang te ondernemen. Niet alleen vanwege hun bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid maar ook vanwege de wijze waarop ze werken. Deze bedrijfsfamilies kijken van generatie op generatie. Er is vaak een pater en/of mater familias die zowel de familie als het bedrijf enigszins autocratisch leidt; zelfs wanneer de onderneming gemanaged wordt door een externe directeur.

Continuïteit van familiebedrijf staat centraal

De familie is vaker bereid om als eerste financiële offers brengen; het nemen van drastische maatregelen die leiden tot collectieve ontslagen kunnen daardoor langer worden uitgesteld. En ze zijn overall innovatiever en hechten meer waarde aan de continuïteit van hun onderneming, de relaties met hun werknemers en de reputatie van het bedrijf en de familie binnen de (lokale) gemeenschap, dan de meeste niet-familiebedrijven.

Daar waar de familie en het bedrijf elkaar raken, is de plek waar wij het liefst werken.

We zijn weer met elkaar in gesprek en zitten als familie nu veel beter op één lijn.
We hebben met hen een eerlijk en gestructureerd opvolgingsproces doorlopen.
Achteraf heel verstandig dat mijn opvolger en ik ieder onze eigen coach hebben.
Onze kinderen pakken nu pas echt hun verantwoordelijkheden op in het bedrijf.
We hebben weer vertrouwen in de raad van commissarissen.
Ze spelen snel een vertrouwensrol in de familie.

De gesprekken over familiewaarden en spelregels hebben ons dieper inzicht en begrip voor elkaar gegeven.

Het familieberaad maakt nu onderdeel van hoe wij met elkaar omgaan.

Jullie hebben een mooi en betekenisvol beroep, dank je wel!