De Nieuwe Traditie payoff
De Nieuwe Traditie-management-bij-familiebedrijven

FAMILIE OPVOLGING bij bedrijfsfamilies

Om de relatie tussen familie en bedrijf generaties lang gezond te houden, voert de familie zelf de regie over de opvolging.

De Nieuwe Traditie helpt met

Een interdisciplinaire aanpak waar sociaal emotionele en bedrijfseconomische vraagstukken hand in hand gaan.

Het opvolgingsproces kenmerkt zich als een dynamisch proces. Eén van de eigenschappen daarvan is dat het geen lineair verloopt kent en het niet uit stappen bestaat waarbij elke stap dient te worden afgerond voordat er aan een volgende stap begonnen kan worden. Het proces verloopt eerder iteratief. Wel zijn er een aantal fasen te onderscheiden. Hierbij bevindt de familie bij opvolging zich meestal in meerdere fasen tegelijk.

Bij De Nieuwe Traditie maken we onderscheid in vijf fasen:

  1. De opvoeding;
  2. Onderzoeken en een keuze maken voor een opvolgingsscenario;
  3. Toetsen van, uitwerken en investeren in het opvolgingsscenario;
  4. Formaliseren van het opvolgingsscenario;
  5. De nieuwe generatie aan het werk.

Het is heel belangrijk om het overzicht te houden van waar je bent en wat er nog moet gebeuren. Het maken van routeplan kan daar heel goed bij helpen.

Het routeplan bestaat uit activiteiten die gedaan moeten worden om de relatie tussen familie en onderneming gezond te houden terwijl de transitie naar de volgende generatie ingang wordt gezet. Het routeplan heeft als functie:

Generatie management

Familie opvolging

Familie management

Familie coaching

Eigendoms
Strategie