De Nieuwe Traditie payoff
De Nieuwe Traditie-opvolging-bij-familiebedrijven

Onze visie op de toekomst

Gelet op de huidige tendensen, verwachten wij dat steeds meer bedrijfsfamilies een beroep gaan doen op inspirerende raadgevers die hen leren om moedige gesprekken te voeren, ondernemerschap te ontwikkelen en zelf de regie te nemen over de transitie naar de volgende generatie(s). De Nieuwe Traditie is die inspirerende raadgever en onze professionals zijn daarin een voorbeeld voor anderen. Hieronder kunt verder lezen waarom.

Waarom het familiebedrijf?

Wij geloven in bedrijfsfamilies die generaties lang ondernemen. Niet alleen vanwege hun bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid maar ook vanwege de wijze waarop ze werken.

Bedrijfsfamilies kijken van generatie op generatie. Er is vaak een pater en/of mater familias die zowel de familie als het bedrijf enigszins autocratisch leidt; zelfs wanneer de onderneming gemanaged wordt door een externe directeur. De familie is vaker bereid om als eerste financiële offers te brengen. En ze zijn overall innovatiever en hechten meer waarde aan de continuïteit van hun onderneming, de relaties met hun werknemers en de reputatie van het bedrijf en de familie binnen de (lokale) gemeenschap, dan de meeste niet-familiebedrijven.

Opvolging bij familiebedrijven is één van de meest risicovolle periodes

Dankzij de familie kan het bedrijf ook heel kwetsbaar zijn; vooral bij opvolging kan dat tot uiting komen. De periode waarin de transitie plaats moet vinden naar een volgende generatie eigenaren en leiders is voor de onderneming een van de meest risicovolle periodes van haar bestaan. Onderzoeken wijzen steeds weer uit dat per generatiewisseling slechts 30% van de ondernemingen in handen blijft van de familie met de volgende generatie succesvol aan het roer.

Elk familiebedrijf is anders, dus zijn ook hun keuzes anders

Het is heel begrijpelijk dat er gedoe kan ontstaan wanneer de transitie naar de volgende generatie plaats gaat vinden. Je kunt als familie heel goed leren met dat gedoe om te gaan.  Wij zijn ons ervan bewust dat er geen sprake kan zijn van een objectieve norm en waarheid en een oplossing die redelijkerwijs bij iedere bedrijfsfamilie zou passen – het ‘one size fits all’ principe is niet werkbaar – De praktijk leert ons namelijk dat de beste antwoorden gevonden worden door per situatie zichtbaar en bespreekbaar te maken wat er is. En dit is nog niet altijd gemakkelijk. We zien per familiebedrijf dat er verschillende antwoorden en keuzes gemaakt kunnen worden die voor hun situatie prima werken.

Hulp bij lastige situaties en dilemma’s bij generatiewisseling

Wel zijn er lastige situaties en dilemma’s te benoemen die steeds weer terugkeren. We helpen met reflecteren op de situatie en het dilemma in jullie eigen familie. We maken je bewust  van de wijze waarop jullie bij de generatiewisseling met deze situatie om gaan en wij helpen keuzes te maken om het dilemma op te lossen.

We zijn  met elkaar in gesprek en zitten als familie nu veel beter op één lijn.

Succesvolle bedrijfsfamilies

Succesvolle bedrijfsfamilies zorgen er voor dat hun relatie met de onderneming generaties lang gezond blijft. Ze doen dat door:

Moedige gesprekken te voeren

Wat is het gesprek dat je als familie niet voert?
Het zijn de gesprekken waar vaak moed voor nodig is. Bedrijfsfamilies die al generaties lang succesvol zijn, hebben geleerd om die gesprekken te voeren. Moedige gesprekken gaan meestal om complexe dilemma’s in relaties tussen mensen. Ze kunnen gaan over familie en bedrijf, ongeschreven regels, goed bewaarde geheimen, oude vetes of ruzies, rouwverwerking, buitensluiting van familieleden, geld en vermogen, eigendom en macht.
Het voeren van deze gesprekken aan de familietafel vraagt van de deelnemers een open en onderzoekende houding.

Wij faciliteren deze gesprekken en leren de familie deze gesprekken zelf te faciliteren.

Ondernemerschap te ontwikkelen

De ondernemer, zijn familie en hun bedrijf gaan parallel een proces door van groei en ontwikkeling; ieder in hun eigen tempo. Wil je van generatie op generatie het ondernemerschap van de familie blijven ontwikkelen en de relatie tussen familie en bedrijf gezond houden, zul je die tempo verschillen met elkaar moeten afstemmen.

De neiging is om deze ontwikkelingen vooraf parallel te willen plannen, maar de dynamiek in zowel het familiesysteem als het bedrijfssysteem en daar tussen is te complex om te controleren.Met onze aanpak begeleiden we ondernemers in hun persoonlijke ontwikkeling, kunnen we tijdelijk managementposities innemen zodat het bedrijf zich verder kan ontwikkelen en begeleiden we de familie in het zich professionaliseren als eigenaar van het familiebedrijf.

Regie te voeren over de transitie

Succesvolle bedrijfsfamilies voeren altijd zelf de regie over het opvolgingsproces, sorteren voor op een soepele overdracht en laten de overdracht met vertrouwen plaatsvinden. Het voeren van de regie over de transitie naar de volgende generatie toe, gaat over timing en het sturing geven aan het opvolgingsproces, door structuur te brengen in het proces en het op te delen in een aantal fasen.
We leren families de kunst om het overzicht te behouden en maatregelen te treffen aan de hand van 9 succesfactoren om effectief sturing te geven aan de transitie naar de volgende generatie(s) toe.

Wil je hierover meer weten, neem dan contact met ons op.

Jullie hebben een mooi en betekenisvol beroep, dank je wel!

De volgende generatie

Wanneer je geboren bent in een bedrijfsfamilie hoeft het niet voor iedereen zo te zijn dat de opvoeding in het teken staat van het familiebedrijf of het familievermogen. Het is niet altijd zo dat er alleen maar gepraat wordt over het bedrijf en wat er dagelijks in gebeurt; en er wordt ook niet altijd verwacht dat je interesse toont om later in het bedrijf te gaan werken. Natuurlijk heb je als kind al ervaren wat de mogelijkheden zijn wanneer de familie vermogend is en vooral wat anderen daarvan vinden. ‘jullie hebben het familiebedrijf, lekker makkelijk; dat ga je natuurlijk overnemen’. Maar de beperkingen en verplichtingen worden die ook gezien?.

Stel dat je ouders jou al een paar keer gevraagd hebben of je interesse hebt om in de zaak te komen; wellicht met de bedoeling het op termijn over te dragen. Wil je dat dan wel? En hoe bereid je je daar op voor? Wanneer je de keuze overweegt om je intrede te doen in het familiebedrijf, breekt er een fase aan van onderzoek. De vraag of je het bedrijf wilt gaan overnemen, hoeft nog niet eens gesteld te zijn.

Stel dat je vader, die al jaren het bedrijf leidt, om gezondheidsredenen, zijn noodopvolging wil regelen en het mogelijk gaat maken dat jij en je broer(s) en zus(sen) aandeelhouder worden. Wat gaan jullie dan doen en ben je daar op voorbereid? Ouders willen graag dat hun kinderen gelukkig en zelfredzaam zijn in het leven, maar ook dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is. De nieuwe generatie van tegenwoordig heeft veel meer ruimte om te overwegen wat ze precies willen.

Hoe weten families nu dat met de volgende generatie aan het roer, het bedrijf dan in goede handen is?

De Nieuwe Traditie maakt het mogelijk dat families zich daarop voorbereiden en dat de transitie naar mogelijke volgende generatie(s) toe met vertrouwen plaats vindt.

Wil je hierover meer weten, neem dan contact met ons op.

De Nieuwe Traditie familieopvolging

We hebben met hen een eerlijk en gestructureerd opvolgingsproces doorlopen.

Waarschuwingssignalen bij generatiewisseling

Wanneer in een bedrijfsfamilie geen aandacht wordt besteed aan de belevingswereld van alle betrokkenen en de kwaliteit van hun onderlinge verhoudingen dan lopen familie en bedrijf onbeheersbare risico’s. Hieronder staan een aantal waarschuwingssignalen die het noodzakelijk maken in gesprek te gaan over de kwaliteit van de onderlinge relaties.

Het op tijd herkennen en vakkundig hanteren van deze signalen is specialistisch werk. Neem eens contact op met één van onze professionals.