De Nieuwe Traditie-generatiemanagement-familie-opvolging

De Nieuwe Traditie publiceert tussen oktober 2016 en december 2017 een serie artikelen over opvolging bij familiebedrijven

In de onderstaande serie interessante artikelen geven wij tekst & uitleg en ook onze visie op veelal recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten over familiebedrijven.

De praktijk leert ons namelijk dat de beste antwoorden gevonden worden door per situatie de uitdagingen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Elke familie is uniek. De artikelen beschrijven situaties en komen met praktische tips en suggesties. Uiteraard kunt u contact opnemen om eens verder te praten over deze suggesties.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De hele bedrijfsfamilie in beeld

In dit artikel beschrijven wij onze manier van het in kaart brengen van de onderlinge verhoudingen binnen het familiebedrijf en het krachtenveld. Op basis daarvan wordt namelijk helder waarop gestuurd moet worden bij de overdracht van het bedrijf.   Publicatie oktober – lees het artikel

De parallelle ontwikkeling tussen onderneming en ondernemer

De onderneming ontwikkelt zich gedurende het bestaan op een bepaalde manier die parallellen vertoont  met de ontwikkeling van de ondernemer/DGA. Dit levert situaties en momenten op waarop het familie-bedrijf meer dan normale risico’s loopt. Het onderkennen van deze situaties en momenten en hierop acteren is van groot belang voor het familiebedrijf in termen van continuïteit en voorspoedige ontwikkeling. Publicatie in december – lees het artikel

Voorsorteren op een soepele overdracht

Opvolging en overdracht is een dynamisch proces dat je zou kunnen onderverdelen in vier fasen. Onderzoeken, uittesten, formaliseren en in praktijk brengen. Deze fasen in samenhang kenmerken zich als een iteratief proces waardoor we in de tijd bekeken ons kunnen begeven in vier fasen tegelijk.. Elke fase wordt afgesloten met besluiten die zorgvuldig met aandacht voor de belangen behoeften van alle betrokkenen genomen worden. In dit artikel gaan we in op de verschillende fasen en de besluiten die onderweg genomen worden. Publicatie december – lees het artikel

Met vertrouwen de overdracht laten plaatsvinden

In dit artikel wordt het gevoel van vertrouwen onder de loep genomen. We laten zien dat er een relatie is tussen vertrouwen, kosten en snelheid van handelen en wat je kunt doen om het te laten groeien wanneer je bezig bent het familiebedrijf over te dragen aan de volgende generaties. Publicatie in maart – lees het artikel

De ondernemer die niet zichzelf kan zijn, kan niet ondernemen!

Datgene wat succesvolle ondernemers daadwerkelijk onderscheidt van de minder succesvolle, naast een gezonde dosis geluk, is over het algemeen moeilijk aan te leren wanneer het niet in aanleg in iemands persoonlijkheid aanwezig zijn. Om op een objectieve wijze vast te stellen of iemand in potentie geschikt is als ondernemer, is een assessment een onmisbaar instrument, op voorwaarde dat er gekeken wordt naar de juiste competenties en persoonskenmerken. Publicatie september 2017 – lees het artikel.

Gezond (eigen)vermogen in relatie tot dividend en investeringen

Het gebruikelijke beeld qua financiën is dat de ondernemer aan het begin van zijn carrière hoge lasten en een relatief laag eigen vermogen heeft;  net de overname achter de rug en veel plannen qua investering. Tegen het eind van zijn carrière zit hij duidelijk ruimer in zijn jasje en neemt de (persoonlijke) behoefte om weer te herinvesteren geleidelijk af. Tendensen die tegen elkaar in lijken te druisen. Wij houden in dit kader een aantal zaken  tegen het licht om helder te maken hoe je hier als bedrijfsfamilie mee om kan gaan. Publicatie in september 2017.

Technologische ontwikkeling in relatie tot innovatie en risicobereidheid

De technologische ontwikkeling van de onderneming en van de omgeving waarin zij opereert kent een eigen verloop. Dit verloop valt niet altijd samen met de levensloop en risicobereidheid van de familie-ondernemer. Daarnaast wordt innovatie als gevolg van  de technologische ontwikkeling bepaald door het type ondernemerschap van de familie-ondernemer naar buiten toe en het type leiderschap naar binnen toe. Publicatie in september 2017.

Wat maakt De Nieuwe Traditie nou anders!

Generatiemanagement is de wijze waarop de transitie van leiderschap, eigendom en/of zeggenschap binnen de familie wordt voorbereid en gefaciliteerd naar de volgende generatie(s) toe. Bij die transitie kunnen de belangen en behoefte van alle betrokkenen verschuiven. De Nieuwe Traditie investeert met de familie  in de kwaliteit van de onderlinge relaties en tussen de familie en de onderneming. Tegelijk  behoudt de familie haar focus op het bestendigen van de continuïteit van de onderneming. Daar is moed voor nodig. Bovendien kent elke familie zo haar eigen verborgen dynamiek waardoor het principe van “one size fits all” niet werkbaar is. In dit artikel gaan we dieper  op onze aanpak in en laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe het werkt. Publicatie september 2017

Bronnen: PWC “Family Business Survey” 2010 – 2016, ECFB onderzoek “Nieuw Bloed , Nieuwe Koers” 2016, Nyenrode Business Universiteit “Marketing en het familiebedrijf” 2015