De Nieuwe Traditie-bedrijfsopvolging-bij-familiebedrijven

Uit onderzoek van Lex van Teeffelen in 2009, blijkt dat de veelal ingezette accountant niet de meest geëigende adviseur is voor bedrijfsopvolging en dat een ondernemer te rade dient te gaan bij meerdere adviseurs voor een complete aanpak. Gesteld wordt dat een goede adviseur actief is in verschillende fasen van het opvolgingsproces. Dit is precies wat Familieopvolging.nl biedt…

Dit artikel schrijven wij naar aanleiding van het artikel van Lex van Teeffelen:
‘Bedrijfsoverdracht: adviseurs aan het woord’ (publicatie 29 oktober 2009). Uit zijn onderzoek blijkt dat de veelal ingezette accountant niet de meest geëigende adviseur is en dat een ondernemer te rade moet gaan bij meerdere adviseurs voor een brede en complete aanpak.

Daarnaast stelt hij dat een goede adviseur actief is in de verschillende fasen van het opvolgingsproces. Dat klinkt ons (de adviseurs van netwerk Familieopvolging.nl) als muziek in de oren, want dit is precies waar wij samen voor staan!

In dit artikel laten wij u kennis maken met de Nautilus voor familieopvolging®: een werkwijze waarin interdisciplinair gewerkt wordt in alle fasen van het opvolgingsproces.

Publicatie Leidje Witte en Gérard Lentz 2010