De Nieuwe Traditie bedrijfsopvolging

Het is logisch dat de directeur – ondernemer van een familiebedrijf het zetten van de stap naar een constructieve benadering van zijn opvolging uitstelt. Pas als je dat door hebt snap je de impasse waarin hij/zij zich bevindt.

Van kritiek naar begrip

Steeds meer ondernemers met een familiebedrijf zullen de komende jaren op zoek moeten gaan naar een geschikte opvolger. Uit onderzoeken wordt duidelijk dat veel van deze ondernemers het nalaten hun opvolging tijdig te plannen. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. Veel artikelen die hierover geschreven zijn, geven een oordeel over dit fenomeen en zij leiden veelal tot de conclusie dat deze ondernemers geen goede redenen hebben voor deze nalatigheid.

Het is echter zinloos om dat uitstel vanuit de hoek van de kritiek te bekijken. Het brengt ons niet verder naar de oplossing van het probleem. Want een probleem is het. De continuïteit van vele familiebedrijven komt door het uitstellen van de opvolging in gevaar.

Publicatie Gérard Lentz en Leo Oosterom 2009