Aanpak & methodes2017-02-10T17:56:21+00:00

Aanpak & Methodes

Organische manier van werken

Familieopvolging kiest voor een organische manier van werken. Elke bedrijfsfamilie is anders, elk situatie is anders; er is geen blauwdruk! Er gaat een diepgaand overleg met de bedrijfsfamilie vooraf aan onze activiteiten. We brengen de gemeenschappelijke belangen, de mogelijke toekomstscenario’s en de haalbaarheid daarvan midddels een ‘Krachtenveldanalyse’ in kaart en komen met een voorstel voor het nemen van een eerste stap waarbij we rekening houden met ieders belangen en behoeften.

Een op maat gesneden Routeplan

Uit ervaring weten we dat het opvolgingsproces zeer dynamisch is en zich gedraagt als een iteratief proces. D.w.z. dat het proces zich in de tijd bekeken in meerdere fasen tegelijk kan begeven. Om het voor u hanteerbaar te maken, stellen we samen met de leden van de bedrijfsfamilie een ‘Opvolgingsrouteplan’ op.

Overdragers en opvolgers een eigen coach

Wanneer we zowel de opvolgers als de overdragers begeleiden, krijgen beide partijen een eigen coach of sparringpartner. Dit om belangenconflicten en rolverwarring te voorkomen.

Samen in gesprek aan de Familietafel

Om ervoor te zorgen dat de bedrijfsfamilie met elkaar in gesprek komt over de opvolging en wat nodig is om die succesvol te laten verlopen, organiseren we gespreksbijeenkomsten aan de familietafel.

Kennis, ervaring & methoden van werken

Onze aanpak is interdisciplinair. Dit wil zeggen dat we in staat zijn bedrijfseconomische en sociaal-emotionele kennis en ervaring met elkaar te verbinden. Naast een ‘Krachtenveldanalyse’ en een ‘Opvolgingsrouteplan’ wordt door onze professionals ook nog met een aantal andere methoden gewerkt. Zo hebben wij een ‘Competentieprofiel voor aankomend DGA’s’ ontwikkeld, om op een objectieve wijze zicht te krijgen op het ontwikkelpotentieel van de mogelijke opvolgers, waardoor hele specifieke ‘Ontwikkelassessments’ afgenomen kunnen worden. Ook werken we met een ‘Proeve van Bekwaamheid’ en een eigen methode om tot een plan voor ‘Noodopvolging’ te komen.

We werken nauw samen met de Business Universiteit Nyenrode aan leerprogramma’s.

Graag lichten we persoonlijk aan de hand van voorbeelden toe hoe De Nautilus voor familieopvolging® als aanpak van werken het in de praktijk doet.

Neem contact op, 030-6353487.